Villa&Fritid är en reklamfinansierad tidning som sedan 55 år
tillbaka delas ut till villa- och radhusägare i Storgöteborg.

Pdf nr 2 2022