Villa&Fritid är en reklamfinansierad tidning som sedan 54 år
tillbaka delas ut till villa- och radhusägare i Storgöteborg.

Pdf Nr 3 2021